Współpraca systemu planowania produkcji dFLEX Gantt z systemami zewnętrznymi

Możliwości integracyjne dFLEX Gantt

System dFLEX Gantt został zaprojektowany tak, aby uzupełniał, a nie zastępował, istniejące rozwiązania Klienta. Znakomicie integruje się z innymi środowiskami – od obsługi zamówień lub zleceń w MS Excel do wyrafinowanych systemów ERP.

dFLEX Gantt w szczególności zajmuje się harmonogramowaniem i obsługą zagadnień produkcji tak, aby procesy w innych dziedzinach, takich jak finanse, zakupy, czy wiele innych, mogły być kontynuowane bez zmian.

W zależności od wybranej opcji wdrożenia, baza danych zamówień lub zleceń produkcyjnych (a również technologii, formuł, gniazd, maszyn, itd.) może być wbudowana w system dFLEX Gantt lub pobierana z innego systemu.

Dlatego też, wszystkie informacje raz wprowadzone do systemu ERP nie muszą być ponownie wprowadzane do systemu harmonogramowania produkcji dFLEX Gantt.

Integracja z systemem zewnętrznym (MES, ERP/MRP) jest w pełni automatyczna i nie wymaga dodatkowej obsługi przez ludzi.

Dzięki temu, klient może zachować istniejącą infrastrukturę informacyjną i wyeliminować potencjalne błędy ludzkie, co wiąże się z szybszym wdrożeniem systemu i dokładnymi danymi w systemach informatycznych.


Integracja z systemami ERP/MRP lub innymi rozwiązaniami do obsługi zamówień

dFLEX Gantt może zostać zintegrowany praktycznie z dowolnym systemem ERP/MRP. Integracja ma charakter doskonale opisanych i zdefiniowanych obszarów, które są implementowane w charakterze specjalizowanej wtyczki i ściśle dostosowanej do danego systemu klienta.

dFLEX Gantt może współpracować z takimi systemami jak:


Integracja z MES (Golem OEE), a interaktywne harmonogramowanie produkcji.

Pozwala harmonogramować dynamicznie i monitorować produkcję on-line; dFLEX Gantt oferowany jest z dedykowaną integracją dla systemu Golem OEE SuperVisor, inne systemy klasy MES mogą zostać zintegrowane na żądanie.

Automatyczna integracja.

Integracja działa całkowicie automatycznie i nie wymaga żadnej obsługi ze strony użytkowników.

Intaraktywność i dynamika produkcji.

Wszystkie dane pobierane z systemów zewnętrznych są autmatycznie widoczne w systemie i w przypadku danych z hali produkcyjnej - nanoszone na wykres Gantta w trybie on-line.

Więcej informacji...

Jako jedyny na rynku, dFLEX Gantt obsługuje w pełni system Golem OEE.

Integracja modułowa od zarządzania kolejką zleceń po zaawansowane harmonogramowanie interaktywne.

Dopasuj funkcjonalność do swoich potrzeb i nie płać za to, czego nie potrzebujesz.

Więcej informacji...

Obsługa dowolnych danych.

dFLEX Gantt może pobierać dane o zamówieniach lub zleceniach produkcyjnych z dowolnych systemów ERP lub z plików tekstowych, baz danych czy arkuszy kalkulacyjncyh.

Więcej informacji...