Subskrypcja na nowe wersje i ulepszenia, opieka serwisowa i wsparcie.

Nasi klienci inwestują w najnowszą technologię, a takie produkty wymagają stałej opieki, dzięki której użytkownicy osiągają maksimum korzyści.

Opieka serwisowa firmy dFLEX Software pomaga działowi IT zapewnić najwyższą dostępność przy optymalnym wykorzystaniu zasobów systemowych. Zostały one zaprojektowane tak, by zaspokoić potrzeby użytkowników pojawiające się podczas różnych faz cyklu życia systemu.

Usługi serwisowe, należące do trzech korespondujących ze sobą programów, dają Państwu gwarancję pomyślnego wdrożenia i optymalnej pracy.

Bezpłatna opieka serwisowa na start!

W przeciągu 3 miesięcy od daty zakup licencji na dowolne moduły systemu dFLEX Gantt, posiadacz licencji otrzymuje bezpłatną opiekę serwisową na poziomie rozszerzonym.

 

Dla kogo?

Wszystkie firmy, którym zależy na zabezpieczeniu inwestycji w system harmonogramowania i zarządzania produkcją. Subskrypcja na nowe wersje i ulepszenia pozwala mieć dostęp do wszystkich nowych wersji, ulepszeń i poprawek błędów.

Zasady sprzedaży subskrypcji

Po upływie 1 roku od nabycia licencji na oprogramowanie nowe wersje systemu dFLEX Gantt dostępne są po wykupieniu rocznej subskrypcji.

Koszt subskrypcji uzależniony jest od okresu, jaki upłynął od wygaśnięcia poprzedniego abonamentu/gwarancji i jest kalkulowany według aktualnej wartości cennikowej oprogramowania i wynosi on:

 • 20% wartości systemu dFLEX Gantt, jeśli upłynęło poniżej 1 miesiąca
 • 40% wartości systemu dFLEX Gantt, jeśli upłynął więcej niż 1 miesiąc, lecz mniej niż 6 miesięcy
 • 60% wartości systemu dFLEX Gantt, jeśli upłynął więcej niż 6 miesięcy, lecz mniej niż rok
 • 80% wartości systemu dFLEX Gantt, jeśli upłynął ponad rok.
W przypadku zapłaty za rok z góry, udzielamy rabatu w wysokości 5% od kwoty subskrypcji.

 

Dla kogo?

Wszystkie firmy, którym zależy na zabezpieczeniu inwestycji w system harmonogramowania i zarządzania produkcją. Subskrypcja na nowe wersje i ulepszenia pozwala mieć dostęp do wszystkich nowych wersji, ulepszeń i poprawek błędów.

 • System został zintegrowany z co najmniej jednym rozwiązaniem firm trzecich

Pomoc telefoniczna i mailowa

We wszelkiego rodzaju pytaniach i problemach, na które możecie natknąć się przy pracy z naszym systemem. Zadanie to realizujemy w gronie najlepszych specjalistów, którzy są ustawicznie szkoleni, by szybciej i sprawniej rozwiązywać Państwa problemy. W skład usługi wchodzą czynności:

 • Wsparcie techniczne w użytkowaniu i rozwoju programu;
 • Pomoc w ramach konsultacji z zakresu pracy oraz eksploatacji programu;
 • Pakiet 4 godzin miesięcznie na udzielanie pomocy w postaci rozmów telefonicznych oraz przy pomocy poczty elektronicznej;


Rabat w wysokości 8% na dodatkowe usługi nieobjęte umową na opiekę serwisową.

Oddzwanianie

Dzięki specjalistycznej pomocy technicznej uzyskują Państwo pewność, że nawet w przypadkach pytań, na które nie da się odpowiedzieć doraźnie, nasz pracownik, po szczegółowych konsultacjach z odpowiednimi specjalistami, oddzwoni do Państwa i poda najlepsze rozwiązanie problemu. Takie działanie znacznie obniża Państwa koszty i pozwala zaoszczędzić wiele czasu

Subskrypcja na nowe wersje i ulepszenia

W ramach opieki serwisowej, otrzymują Państwo bezpłatnie wszystkie nowe wersje i ulepszenia systemu przez cały czas trwania umowy serwisowej.

Dla kogo?

Wszystkie firmy, którym zależy na zabezpieczeniu inwestycji w system harmonogramowania i zarządzania produkcją. Subskrypcja na nowe wersje i ulepszenia pozwala mieć dostęp do wszystkich nowych wersji, ulepszeń i poprawek błędów.

 • Wymagany jest gwarantowany czas reakcji
 • System został zintegrowany z co najmniej jednym rozwiązaniem firm trzecich
 • Oddelegowanie adminstracji systemem do producenta

Zawiera pełną ofertę Serwisu Podstawowego, a ponadto:

Bezpłatna i nieograniczona pomoc dla wszystkich użytkowników systemu

Udzielanie pomocy w postaci rozmów telefonicznych , poczty elektronicznej lub narzędzi dostępu zdalngo bez limitu godzin!

Dodatkowe korzyści

 • Dostarczanie i instalowanie uaktualnień i ulepszeń systemu.
 • Priorytetowy czas reakcji na zgłoszone pytanie lub problem.
 • Gwarantujemy państwu czas reakcji na zgłoszony problem w przeciągu 24h w dni robocze.
 • Rabat* w wysokości 15% na dodatkowe usługi nieobjęte umową na opiekę serwisową.

Pakiet 24 godzin programistycznych rocznie,

które mogą być wykorzystane w celu wykonania modyfikacji systemu, takich jak:

 • Modyfikacja raportów/analiz/wydruków, dostosowanie do wymagań użytkownika, zmiana formy prezentacji lub logiki przetwarzania istniejących informacji.
 • Modyfikacja okien (formatek) systemu przez zmianę układu, ukrycie lub dodanie informacji na okno, pod warunkiem, że dana informacja istnieje w systemie.
 • Tworzenie nowych analiza lub zestawień na podstawie danych przetwrzanych przez system dFLEX Gantt.
 • Tworzenie nowych okien (formatek) prezentujących lub modyfikujących dane w dFLEX Gantt.
 • Modyfikacja metadanych systemu, czyli informacji, które określają, jakie i w jaki sposób dane systemu są prezentowane użytkownikom na poszczególnych oknach/raportach/analizach czy zestawieniach.

Konserwacja i bezpieczeństwo systemu

Dla firmy produkcyjnej, system zarzadzania produkcją jest jednym z najważniejszych oraz jednym z najbardziej intensywnie używanych. Aby system działał bezawaryjnie i wydajnie, należy o niego dbać i poddawać go okresowym czynnościom konserwacyjnym.

Opieka serwisowa gwarantuje Państwu wykonywanie czynności konserwacyjnych przez naszych specjalistów oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, przez wdrożenie automatycznego systemu tworzenia kopii bezpieczeństwa, co pozwoli odzyskać sprawność systemu np. w przypadku poważnej awarii sprzętu lub wypadków losowych.

*Rabaty nie sumują się z poprzednim poziomem opieki serwisowej.

Dla kogo?

Wszystkie firmy, którym zależy na zabezpieczeniu inwestycji w system harmonogramowania i zarządzania produkcją. Subskrypcja na nowe wersje i ulepszenia pozwala mieć dostęp do wszystkich nowych wersji, ulepszeń i poprawek błędów.

 • System został zintegrowany z co najmniej dwoma rozwiązaniami firm trzecich
 • Produkcja pracuje w trybie ciągłym 24/7
 • Wymagany jest gwarantowany krótki czas reakcji
 • System posiada modyfikacje pod potrzeby klienta i planowane są dalsze dostosowania systemu
 • Oddelegowanie adminstracji systemem do producenta

Zawiera pełną ofertę Serwisu Rozszerzonego, a ponadto:

Dodatkowe korzyści

 • Monitoring, optymalizacja i działania prewencyjne dla aplikacji dFLEX Sync, odpowiedzialnej za integrację z systemami zewnętrznymi, takimi jak Golem OEE, systemy ERP/MRP i inne. Synchornizacja danych działa w trybie 24/7.
 • Analiza i naprawa błędnych zapisów w bazie danych powstałych z powodów błędnego działania systemu lub użytkowników.
 • Super Priorytetowy czas reakcji na zgłoszone pytanie lub problem.
 • Gwarantujemy państwu czas reakcji na zgłoszony problem w przeciągu 12h w dni robocze i 24h w dni wolne od pracy.
 • Rabat* w wysokości 20% na dodatkowe usługi nieobjęte umową na opiekę serwisową.

Pakiet 48 godzin programistycznych rocznie,

które mogą być wykorzystane w celu wykonania modyfikacji systemu, takich jak:

 • Modyfikacja raportów/analiz/wydruków, dostosowanie do wymagań użytkownika, zmiana formy prezentacji lub logiki przetwarzania istniejących informacji.
 • Modyfikacja okien (formatek) systemu przez zmianę układu, ukrycie lub dodanie informacji na okno, pod warunkiem, że dana informacja istnieje w systemie.
 • Tworzenie nowych analiza lub zestawień na podstawie danych przetwrzanych przez system dFLEX Gantt.
 • Tworzenie nowych okien (formatek) prezentujących lub modyfikujących dane w dFLEX Gantt.
 • Modyfikacja metadanych systemu, czyli informacji, które określają, jakie i w jaki sposób dane systemu są prezentowane użytkownikom na poszczególnych oknach/raportach/analizach czy zestawieniach.

Incydenty analizy bazy danych

Czasami w wyniku np. awarii sprzętu dane zgromadzone w systemie mogą ulec uszkodzeniu. Postaramy się pomóc Państwu nawet w tak trudnej sytuacji. W ramach Opieki Serwisowej będziecie Państwo mogli przesłać nam dane do analizy aż trzykrotnie w czasie trwania umowy o Opiece Serwisowej.

*Rabaty nie sumują się z poprzednim poziomem opieki serwisowej.

Porównanie poziomów opieki serwisowej dFLEX Gantt

Cecha opieki serwisowej

Poziom opieki serwisowej

Podstawowy

Rozszerzony

Pełny

Subskrypcja na nowe wersje i ulepszenia:

Tak

Tak

Tak

Pomoc telefoniczna i mailowa:

Tak

Tak

Tak

Pomoc z wykorzystaniem narzędzi zdalnego dostępu:

Tak

Tak

Tak

Oddzwanianie:

Tak

Tak

Tak

Pakiet na udzielanie pomocy w postaci rozmów telefonicznych oraz przy pomocy poczty elektronicznej:
Liczona jest każda rozpoczęta godzina działań serwisowych.

4 godziny miesięcznie

Bez limitu

Bez limitu

Dostarczanie i instalowanie uaktualnień i ulepszeń systemu:

Nie

Tak

Tak

Priorytet czasu reakcji na zgłoszone pytanie lub problem:

Niski

Normalny

Wysoki

Gwarantowany czas reakcji na zgłoszone pytanie lub problem:

72h w dni robocze

24h w dni robocze

12h w dni robocze
24h w dni wolne od pracy

Prace konserwujące, które zapewniają ciągłość pracy i bezpieczeństwo systemu:

Nie

Tak

Tak

Monitoring, optymalizacja i działania prewencyjne dla aplikacji dFLEX Sync, odpowiedzialnej za integrację z systemami zewnętrznymi, takimi jak Golem OEE, systemy ERP/MRP i inne. Synchronizacja danych działa w trybie 24/7.

NieNieTak

Pakiet godzin programistycznych do wykorzystania w ciągu jednego roku, w czasie trwania umowy wsparcia, przeznaczonych na zmianę lub dostosowanie systemu:

Nie

24

48

Dostosowanie raportów/analiz/wydruków, dostosowanie do wymagań użytkownika, zmiana formy prezentacji:

Nie

Tak

Tak

Dostosowanie logiki przetwarzania istniejących informacji:

Nie

Nie

Tak

Dostosowanie okien (formatek) użytkownika przez zmianę układu, ukrycie lub dodanie informacji na okno, pod warunkiem, że dana informacja istnieje w systemie:

NieTakTak
 Dostosowanie metadanych systemu, czyli informacji, które określają, jakie i w jaki sposób dane systemu są prezentowane użytkownikom na poszczególnych oknach/raportach/analizach czy zestawieniach:

Nie

Tak

Tak

Incydenty analizy bazy danych:

Czasami w wyniku np. awarii sprzętu dane zgromadzone w systemie mogą ulec uszkodzeniu. Postaramy się pomóc Państwu nawet w tak trudnej sytuacji. W ramach Opieki Serwisowej będziecie Państwo mogli przesłać nam dane do analizy aż trzykrotnie w czasie trwania umowy o Opiece Serwisowej.

Nie

Nie

Tak